Monday, 5 September 2011

Aadi Moolame Maku Anga Raksha Keerthana Lyrics By Annamacharya


Pallavi:
Adi moolame maku anga raksha
Sree devude maku jeeva raksha

Charanam1:
Bhoomi devi patiaina purushottamude maku
bhoomi pai neda nundina bhoomi raksha
amani jaladhi Sayi yaina devude maku
sameepya mandunna jala raksha

Charanam2:
Mroyuchu nagnilo yagna moortiyina devudu
ayamulu takanunda agni raksha
Vayusutu nelinattivanaja nabhude maku
vayuvandu kanda kuda vayu raksha

Charanam3:
PadamakaSamunaku parajooche vishnuve
gadiliai maku akaSa raksha
sadhinchi SreevenkatadreeSude manaku
sadaramu meerinatti sarva raksha

8 comments: