Monday, 5 September 2011

Aroopamunake - Annamacharya Sankeerthana Lyrics


Pallavi:
aroopamunake hari ne mokkedanu
cheri vibheeshnuni saranagatudani
chekoni sari gachitivi

Charanam1:
phala lochanudu brahmayu nindrudu
soli agniyunu suryachandrulunu
neelonundaga nerigene kiriti
moola bhooti vagu mooritivi gana

Charanam2:
ananta Sirasula ananta padamula
ananta nayanamula ananta karamula
ghana nee rupamu kanugone kiriti
ananta mooritivannita gana

Charanam3:
jagamulinniyunu sakala munindrulu
agu Srivenkata nadhuda ninne
pogadaga kiriti podagane nee rupu
aganita mahimuda vannta gana

No comments:

Post a Comment