Tuesday, 6 December 2011

Tirumala Giri Raaya Lyrics, Tirumala Giri Raaya Annamayya SankeerthanaKeerthana : Tirumala Giri Raaya
Raga : Hamsadhwani
Tala : Adi


Pallavi:
Tirumala giri raaya daevaraahutta raaya
suratibinnaanaraaya sugunakonaeti raaya

Charanam1:
Sirulasimgaararaaya cheluvapu timmaraaya
sarasavaibhavaraaya sakalavinodaraaya
varavasamtamularaaya vanitalavitaraaya
gurutaina taegaraaya challabarimalaraaya

Charanam2:
Golletalavuddamdaraaya gopaalakrshnaraaya
challuvedajaanaraaya challabarimalaraaya
chellubadidharmaraaya chepparaanivalaraaya
kollalaina bhogaraaya komdalakonaetiraaya

Charanam3:
Saamasamgeeta raaya sarvamohanaraaya
dhaamavaikumtharaaya daityavibhaalaraaya
kaamimchi ninnu goritae garunimchitivi nannu
sreemamtuda neeku jaya Sree vaemkataraaya

1 comment: