Sunday, 1 March 2015

Sharanu Sharanu - Annamacharya Keerthana Lyrics

Sharanu sharanu surendra sannutha
Sharanu sreesathi vallabha
Sharanu rakshasa garva samhara
Sharanu venkata nayaka

Kamala dharudunu kamala mithrudu
Kamala shatrudu puthrudu
Kramamutho mee koluvu kippudu
Kachinaarecharikaya

Animishendrulu munulu dikpathulu
Amara kinnera siddulu
Ghanatha tho rambhadi kaanthalu
Kachinaarecharikaya

Annegala prahlada mukyulu
Ninnu koluvaga vachiri
Vinnapamu vinavayya
Tirupathi venkatachala nayaka

12 comments: