Tuesday, 10 July 2018

Mayapu Danujula - Annamacharya Keerthanalu

Mayapu danujula madavairi kapi-
rayadu vidivo ramunibantu

Pettinajamgayu pempumigula mola
gattinakaseyu garvamuna
nittanilici puninaceta nadimi-
ditta viduvo devunibamtu

Navvuchu lamkanagarapudanujula-
kovvanacina kapikumjarudu
muvvuruvelpula modalibutiyagu-
ravvagu sitaramanunibamtu

Pankajasambhavu pattamu gattaganu
vumkinchina tanavodayanice
pomkapu kalasapura hanumamtudu
venkataramanuni vedukabamtu


ప|| మాయపుదనుజుల మదవైరి కపి- | రాయడు వీడివో రామునిబంటు ||

చ|| పెట్టినజంగయు పెంపుమిగుల మొల | గట్టినకాసెయు గర్వమున |
నిట్టనిలిచి పూనినచేత నడిమి- | దిట్ట వీడువో దేవునిబంటు ||

చ|| నవ్వుచు లంకానగరపుదనుజుల- | కొవ్వణచిన కపికుంజరుడు |
మువ్వురువేల్పుల మొదలిభూతియగు- | రవ్వగు సీతారమణునిబంటు ||

చ|| పంకజసంభవుపట్టముగట్టగను | వుంకించిన తనవొడయనిచే |
పొంకపు కలశాపుర హనుమంతుడు | వేంకటరమణునివేడుకబంటు ||

Wednesday, 4 July 2018

Muddugare Yashoda - Annamacharya Sankeerthana Lyrics


Keerthana : Muddugare Yashoda
Raagam : Kuranji


pallavi
Muddu gare Yashoda mungita muthyamu veedu
Diddaraani mahimala Devaki suthudu

Charanam1:
Anthanintha gollethala arachethi manikyamu
Panthamaade Kamsuni pali vajramu
Kaanthula moodu lokala Garudapachhaapoosa
Chenthala malonunna Chinni Krishnudu

Charanam2:
rathikeli rukhminiki rangumovi pagadamu
mithi govardhanapu Gomedhikamu
sathamai Shankhachakrala sandula vaidhooryamu
gathiyai mammu gAche Kamalakshudu

Charanam3:
kalinguni thalalapai gappina pushyaragamu
yeleti Sri Venkatadri Indraneelamu
paalajalanidhilona bayani Divya ratnamu
baaluneevale dirige Padmanabhudu

Narayanathe Namo Namo - Annamayya Keerthana Lyrics


Song : Narayanathe
Ragam : behaag
Talam: Adi


Pallavi:
Narayanathe namo namo Bhava
Naarada sannutha namo namo

Charanam1:
Murahara bhavahara mukunda madhava
Garuda gamana pankajanabha
Parama purusha bhavabandha vimochana
Naramruga sharIra namo namo ..

Charanam2:
Jaladhi shayana ravicandra vilocana
Jalaruha bhavanutha charanayuga
Bhali bandhana gopavadhu vallabha
Nalinodharathe namo namo ..

Charanam3:
Adi deva sakalagama pujitha
Yadava kula mohanarupa
Vedodhara Sri venkatanayaka
Nada priyathe namo namo

Annamacharya Lyrics - Pidikita Talambrala Pendli Kuthuru

Keerthana : Pidikita Talambrala
Raagam : Sri Ragam


Pallavi:
pidikita thalambraala pendli koothuru kontha
pedamarane navvene pendli koothuru

Charanam1:
perugala javaraalee pendli koothuru
pedda peruna muthayala meda pendli koothuru
perantandla nadimi pendli koothuru
vibhu peru guchhu siggu pade pendli koothuru

Charanam2:
birudu pendamu vette pendli kuthuru nera
birudu magani kante pendli kuthuru
piruduri nappude pendlikuthuru pathi
perarechi nidivo pendlikuthuru

Charanam3:
pettene pedda thurumu pendli koothuru
nedu pettedu cheeralu katte pendli koothuru
gattigaa venkatapathi kougitanu
vadi nettina nidaanamaina pendli koothuru

Chudaramma Satulala Keerthana Lyrics - Annamacharya Sankeerthanalu

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

Sri maha lakshmi ata singaaralakemarudu
kamuni thalliyata chakkadanalake marudu
somuni thobuttuvata sompukalalake marudu
komalangi ee chudi kudutha nanchari

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

KalaSabdhi kuthurata gambhIralake marudu
talapaloka mathayata daya mari emarudu
jalajanivasiniyata challadanamemarudu
koladimeera I chudi kudutha nanchari

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

Amaravandithayata attI mahima emarudu
amRuthamu cuttamata anandalakemarudu
thamito Srivenkateshu thaane vacchi pemdlade
kaumera vayassu ee chudi kudutha nanchari

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

Listen Chudaramma Satulala Keerthana by Balakrishna Prasad 

Annamacharya Keerthana - Adivo Alladivo Sri Harivasamu Lyrics


Keerthana : Adivo Alladivo
Ragam : Madhyamavathi
Talam : Adi


Pallavi:
adivo alladivo shreeharivaasamu
padivela sheshula padagalamayamu

Charanam1:
ade venkataachala makhilonnathamu
adivo brahmaadula kapuroopamu
adivo nithya nivaasa makhilamunulaku
ade choodudu, ade mrokkudu
ade choodu dade mrokkudaanandamayamu

Charanam2:
chengatanalladivo sheshaachalamu
ninginunna devathala nijavaasamu
mungita nalladivo moolanunna dhanamu
bhangaaru sikharaala bahu brahmamayamu

Charanam3:
kaivalyapadamu venkatanagamadivo
shreevenkataapathiki sirulainavi
bhaavimpa sakala sampadaroopa madivo
paavanamulakella paavanamayamu

Monday, 2 July 2018

Malasi Judaro Magasimhamu - Annamayya Sankeerthana

Malasi judaro magasimhamu   
alavi meerina maayala simhamu

Adivo chudaro adima purushuni 
peda yaubalamu meedi penusimhamu
vediki brahmadulu vedantatatulu 
kadisi kanaga leni ghanasimhamu

Mechi mechi chudaro mithimeerinayatti 
chicharakantitodi jigisimhamu
tachina vaaridhiloni tarunikaugitajerchi 
nachina golla sri narasimhamu

Binkamuna judaro piriteeyaka nedu 
ankapudanuja samhaara simhamu
venkatanagamupai vedachalamupai 
kinkaleka vadi berigina simhamu

Sunday, 1 July 2018

Madrusanam - Annamacharya Keerthana

Maadrusanam bhavamaya dehinam
yidrusam jnanamiti ye pi na vadanti

vachama gocharam vancha sarvatra
neecha krutyaireva nibidi kruta
kechidepi va vishnukirtanam pritya
suchayamtho va srothum na samti

kutila durbhodhanam kuhakm sarvatra
vitavidambana meva vedmyadhitam
patuvimalamargasambhavanam parasusukam
gatayitum kashtakalikale na samti

duritamidameva jamtunam sarvatra
virasakrutyaireva visadikrutam
paramatmanam bhavyavemkatanama-
girivaram bhajayitum keva na samti


మాదృశానాం భవామయ దేహినాం
యీదృశం జ్నానమితి యే పి న వదంతి

వాచామ గోచరం వాంఛా సర్వత్ర
నీచ కృత్యైరేవ నిబిడీ కృతా
కేచిదేపి వా విష్ణుకీర్తనం ప్రీత్యా
సూచయంతో వా శ్రోతుం న సంతి

కుటిల దుర్భోధనం కూహక్ం సర్వత్ర
వితవిడంబన మేవ వేద్మ్యధీతం
పటువిమలమార్గసంభావనం పరసుసుఖం
ఘతయితుం కష్టకలికాలే న సంతి

దురితమిదమేవ జంతూనాం సర్వత్ర
విరసకృత్యైరేవ విశదీకృతం
పరమాత్మానం భవ్యవేంకటనామ-
గిరివరం భజయితుం కేవా న సంతి

Maa Kella Raajaanumado Dharma Yidi Nee


Ma kella rajanumado dharma yidi ni-
yigaḍam galuguḍa kemarudu

alagaruḍagamana mahishayanaṁbunu
kalisi niyaṁde kaligenaḍa
polasinababamum bunyamu narulagu
yelami galuguḍagu nemarudu

yide niḍagannu yemḍagannu mari
kadisi niyaṁde kaligenaḍa
sadarabunarulagu jananamaraṇamulu
yedurane kaluguḍa kemarudu

shrigaṁta ogadesa bhugamta ogadesa kadena
kaigoni nigidu galigenada
yigada shrivemkadesha yihabaramu
yegamai ma kagu temarudu

మా కెల్ల 'రాజానుమతో ధర్మ' యిది నీ-
యీకడఁ గలుగుట కేమరుదు

అలగరుడగమన మహిశయనంబును
కలిసి నీయందె కలిగెనటా
పొలసినపాపముఁ బుణ్యము నరులకు
యెలమి గలుగుటకు నేమరుదు

యిదె నీడకన్ను యెండకన్ను మరి
కదిసి నీయందె కలిగెనట
సదరపునరులకు జననమరణములు
యెదురనె కలుగుట కేమరుదు

శ్రీకాంత ఒకదెస భూకాంత ఒకదెస కదెన
కైకొని నీకిటు గలిగెనట
యీకడ శ్రీవేంకటేశ యిహపరము
యేకమై మా కగు టేమరుదు