Saturday 10 September 2011

Govindasritha - Annamacharya Keerthana Lyrics


Keerthana : Govindasritha
Ragam : Bahudari raga
Tala : Adi


pallavi
govindashrita gokulabrundha
pavana jayajaya paramananda

Charanam1:
jagadhabhirama sahasra naama
sugunadhama samskruta naama
gaganashyaama ghanaripu bheema
aganita raghuvanshanbudhi soma

Charanam2:
jananuta charana sharanayu sharana
danuja harana lalita svarna
anagha charanayuta bhoobharana
dinakara sannibha divyabharana

Charanam3:
garuda turamga sarottunga
sardhi bhanga phanishayanamga
karunapamga kamala samga
vara sreevenkata giripati ranga

8 comments: