Monday 1 October 2012

Hari Hari Nee Maayaamahima - Annamacharya Keerthana Lyircs

Hari hari nee mayamahima
saravi deliya nanu garunimcagade
Talatunu na palidaivamavani ninu
talatunu tallini damdrivani
malasi yamtalo marxatunu telutunu
kalavale nunnadi kadaganaradu
Mokkudu nokapari moginelikavani
mokkudu nI vadimulamani
vukkuna garvimci yubbudu saggudu
kakkasamainadi kada ganaradu
Cutunu nImurti sulabhudavanucunu
cutu jagamulaku sodyamani
yItala SrI vemkateSa nannelitivi
kautukamodavenu kada ganaradu

No comments:

Post a Comment