Friday 23 May 2014

Annamacharya Sankeertana - Telisithe Mokshamu

Telisite mokshamu  teliyakunna bandhamu
kalavantidi batuku ghanunikini

Anayamu sukhameda davala dukhamedadi
tanuvu pai nasa leni tatvamatiki ponigite
papamedi punyamedi karmamandu vonaraga…
phalamollani yogikini

Tagina yamrutamedi talapaga vishamedi
tegi nirahari yaina dheeruniki
pagavaranaga vere bandhuvulananga vere
vesatu prapanchamella vidiche vivekiki

Vevelu vidhulandu verapedi marapedi
daivamunu namminatti dhanyunikini
Sri Venkateswarudu chittamulo nunnavadu
eevaledi avaledi itani dasuniki 

No comments:

Post a Comment