Thursday 27 November 2014

Hari Namame Kadu Anandakaramu Keerthana Lyrics

Pallavi:
Hari Naamamu Kadu ananda karamu
Marugavo marugavo marugavo manasa
                                       
Charanam 1:  
Nalinakshuni shri naamamu          
Kali dosha haramu kaivalyamu          
Phalasaaramu bahu bandha mochanamu          
Thalachavo thalachavo thalachavo manasa
                                            .
Charanam 2:  
Nagadharu naamamu naraka haranamu          
Jagadeka hithamu sammathamu          
Saguna nirgunamu sakshathkaramu          
Pogadavo pogadavo pogadavo manasa
                                         
Charanam 3:    
Kadagi Sri Venkata pathi naamamu        
Badi badi ne sampathkaramu          
Adiyalambila nathi sukha moolamu          
Thadavavo thadavavo thadavavo manasa

Kadu Ajnanapu Karavu Kalamidi Annamacharya Keerthana Lyrics

Pallavi:
Kadu agnaanapu karavu kaalamidi
vedala dobbi maa verapu theerchave

Charanam 1:
Paapapu pasuramu bandhelu meyaga
popula punyamu polivoya
sripathi neeke cheyi chaachedamu
yepuna mammika eederchave

Kadu agnaanapu karavu kaalamidi
vedala dobbi maa verapu theerchave

Charanam 2:
Ila kaliyugamanu yendlau kaayaga
chelagi dharmamanu cheruveeke
polasi mee krupaambudhi cherithimide
thelisi naa daahamu theerchave

Kadu agnaanapu karavu kaalamidi
vedala dobbi maa verapu theerchave

Charanam 3:
Vadigoni manasija vaayuvu visaraga
podavagu nerukalu putamegase
badi shrivenkatapathi nee sharanamu
vidavaka chocchithi vesakavavade

Kadu agnaanapu karavu kaalamidi
vedala dobbi maa verapu theerchave

Kadu agnaanapu karavu kaalamidi
vedala dobbi maa verapu theerchave

Wednesday 26 November 2014

Parama Sugnanulaku - Annamacharya Keerthana Lyrics

Parama sugnanulaku prapannulaku
maruguru nee meedata manasundavalada

Akaligonnavaniki annamupai nundinattu
yekata vumdavalada yIswarunipai
kakala vitulachupu kamtalapai numdinattu
tekuva numdavalada devunimIdatanu

Pasibiddalaku nasa palachamtipai nunnatlu
kosare bhaktivalada govimdunipai
vesaderuvari tami vididalapai nunattu
vasiyimcha valada srIvallabhumIdanu

Veppuna dhanavamtudu nidhi kachiyumdinattu
tappaka srIvemkatesu tagulavadda
appasamaina bhrama alajalalakunnattu
yippude vumdavalada yItani mIdanu

Annamayya - Podagantimayya Mimmu Purushottama Song lyrics

 
Purushottamaa purushottamaa purushotamaa
Podagantimayya mimmu purushottamaa
Podagantimayya mimmu purushottamaa
Mammu edayakavayya koneti raayadaa
Podagantimayya mimmu purushottamaa
Mammu edayakavayya koneti raayadaa
Podagantimayya mimmu purushottamaa...

Korimammu nelinatti kuladaivamaa chaala
nerichi peddalicchina nidaanama
Gaaravinchi dappideerchu kaalameghamaa
Gaaravinchi dappideerchu kaalameghamaa
Gaaravinchi dappideerchu kaalameghamaa
maaku cheruva chittamuloni sreenivaasuda..

Podagantimayya mimmu purushottamaa
Mammu edayakavayya koneti raayadaa
Podagantimayya mimmu purushottamaa

Chedaneeka bratikinche siddhamantramaa
Chedaneeka bratikinche siddhamantramaa
Rogaaladachi rakshinche divyaushadhamaa
Badibaayaka tirige praanabandhudaa
Badibaayaka tirige praanabandhudaa
Badibaayaka tirige praanabandhudaa
Mammu gadiyinchinatti srivenkatanaadhudaa

Podagantimayya mimmu purushottamaa
Mammu edayakavayya koneti raayadaa
Podagantimayya mimmu purushottamaa
purushottamaa..purushottamaa..purushottamaa

Podagantimayya Mimmu Purushottama Annamayya Keerthana Lyrics in Telugu


పురుషోత్తమా... పురుషోత్తమా... పురుషోత్తమా...

పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము 
పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము
నెడయకవయ్య కోనేటి రాయడా

కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా, 
చాల నేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిధానమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా, 
మాకు చేరువ జిత్తములోని శ్రీనివాసుడా

భావింప కైవశమైన పారిజాతమా, 
మమ్ము చేవదేర గాచినట్టి చింతామణీ
కావించి కోరికలిచ్చే కామధేనువా, 
మమ్ము తావై రక్షించేటి ధరణీధరా

చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా, 
రోగాలడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా, 
మమ్ము గడియించినట్టి శ్రీ వేంకటనాథుడా

పొడగంటిమయ్యా మిమ్ము పురుషోత్తమా
మమ్ము ఎడయకవయ్యా కోనేటి రాయడా
పొడగంటిమయ్యా మిమ్ము పురుషోత్తమ

Thursday 20 November 2014

Cheri Yasodaku - Annamayya Keerthana Lyrics

Keerthana : Cheri Yashodaku
Pallavi :
cheri yashOdaku SisuvitaDu
dhAruNi brahmaku thaNDriyu nithaDu

Charanam 1 :
Solasi choochinanu sUrya chaNdrulanu
laliveda jalleDu lakShaNuDu
nilichina niluvuna niKhila dEvathala
kaliginchu surala ganivO ithaDu

cheri yashOdaku SisuvitaDu
dhAruNi brahmaku thaNDriyu nithaDu
cheri yashOdaku SisuvitaDu

Charanam 2:
MatalADinanu mariya jANDamulu
kOTulu voDameTi guNa raaSi
neetagu nUrpula niKhila vEdamulu
chATuva nUreTi samudra mithaDu

cheri yashOdaku SisuvitaDu
dhAruNi brahmaku thaNDriyu nithaDu
cheri yashOdaku SisuvitaDu

Charanam 3 :
Mungita polasina mohana mAthmala
ponginche Ghana puruShuDu
sangati mAvanti SaraNAgathulaku
nangamu SrI venkatadhipu DitaDu

cheri yashOdaku SisuvitaDu
dhAruNi brahmaku thaNDriyu nithaDu
cheri yashOdaku SisuvitaDu

Chakkani Talliki Changu Bhala - Annamacharya Keertana Lyrics

Pallavi :
Chakkani thalliki chAngubhala
thana chakkera mOviki chAngubhala

Charanam 1 :
kulikeDi muripepu kummarimpu thana
saLuvu chupulaku chAngubhala
palukula solapula pathitho kasareDi
chalamula yalukaku chAngubhala

chakkani thalliki chAngubhala
thana chakkera mOviki chAngubhala

Charanam 2 :
KinnerathO pati kelana niluchu thana
channu merugulaku cAngubhala
unnati patipai origi niluchu tana
sannapu naDimiki chAngubhala

chakkani thalliki chAngubhala
thana chakkera mOviki chAngubhala

Charanam 3 :
Jandepu muthyapu sarula hAramula
chandana gandhiki chAngubhala
vindayi venkaTavibhu penachina thana
sandi danDalaku chAngubhala

chakkani thalliki chAngubhala
thana chakkera mOviki chAngubhala

చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన
చక్కెర మోవికి చాంగుభళా

కులికెడి మురిపెపు కుమ్మరింపు తన
సళుపు జూపులకు చాంగుభళా
పలుకుల సొంపుల బతితో గసరెడి
చలముల యలుకకు చాంగుభళా

కిన్నెరతో పతి కెలన నిలుచు తన
చన్ను మెఱుగులకు చాంగుభళా
ఉన్నతి బతిపై నొరగి నిలుచు తన
సన్నపు నడిమికి చాంగుభళా

జందెపు ముత్యపు సరులహారముల
చందన గంధికి చాంగుభళా
విందయి వెంకట విభుబెన చినతన
సంది దండలకు చాంగుభళా