Thursday 27 November 2014

Hari Namame Kadu Anandakaramu Keerthana Lyrics

Pallavi:
Hari Naamamu Kadu ananda karamu
Marugavo marugavo marugavo manasa
                                       
Charanam 1:  
Nalinakshuni shri naamamu          
Kali dosha haramu kaivalyamu          
Phalasaaramu bahu bandha mochanamu          
Thalachavo thalachavo thalachavo manasa
                                            .
Charanam 2:  
Nagadharu naamamu naraka haranamu          
Jagadeka hithamu sammathamu          
Saguna nirgunamu sakshathkaramu          
Pogadavo pogadavo pogadavo manasa
                                         
Charanam 3:    
Kadagi Sri Venkata pathi naamamu        
Badi badi ne sampathkaramu          
Adiyalambila nathi sukha moolamu          
Thadavavo thadavavo thadavavo manasa

No comments:

Post a Comment