Monday 8 December 2014

Jaya jaya Rama - Annamayya keertana Lyrics

Jaya jaya Rama samara vijaya Rama
Bhayahara nija bhakta Pareena Rama

Jaladhi bandhinchina soumithri Rama
selavillu virachina seetA Rama
ala sugreevu nElina ayOdhya Rama
kaligi yajNamu gAchE kousalyaRama

Jaya jaya Rama samara vijaya Rama
Bhayahara nija bhakta Pareena Rama

Ari rAvaNAnthaka Adithyakula Rama
guru mounulanu gAchE kodanDa Rama
dharanahalya pAliTi daSaradha Rama
haru raANi nutula lOkAbhiRama

Jaya jaya Rama samara vijaya Rama
Bhayahara nija bhakta Pareena Rama

Athi pratApamula mAyA mrugAnthaka Rama
suta kuSalava priya suguNa Rama
vitata mahimala Sri vEnkaTAdri Rama
madhi lOna bAyani manuvamSha Rama

Jaya jaya Rama samara vijaya Rama
Bhayahara nija bhakta Pareena Rama

No comments:

Post a Comment