Tuesday 14 April 2015

Hari Ninnu Pilichi Keerthana Lyrics, Annamayya Keerthanas

Hari ninnu pilichIni adigo amma
teramaru gikanela tiyyavamma

Chittaru patima vamti cheliya
yittala patiki videmiyyavamma
kottamerugu bolina komali neevu
mottami kurimipatimomu chudavamma

Bamgarubomma vamti padati neevu
amgavimchi patito matadavamma
amgaju saramuvamti ative nIku
namgatana midi yala navvavamma

Chamchula chiguru vamti javvani
komchaka srIvemkatesu guditivamma
mimchudammilona yalamelumamga
yemchi yiddarunu mammu nelaramma

No comments:

Post a Comment