Wednesday 15 April 2015

Prapannulaku - Sri Annamacharya Keerthana Lyrics

Prapannulakunidi paramacharamu
vipareetacharamu viduvaga valayu

Bhagavadapacharamu bhagavadapacharamu
dagulaka devatantaramu mani
nagadharu saranamu nammi acharyuni
bagi vayanide parama vaishnavamu

Durahankaramu dukhamu sukhamunu
borayaka prakrutula ponta bovaka
darsanabhi manana dharmamu vedalaka
parisuddhi nundute parama vaishnavamu

Upayantaramu lollaka bhakti chepatti
yepudoo teerdha prasadechcha toda
nipunata sri venkata nilayude gatiyani
prapatti kalugute parama vaishnavamu 

No comments:

Post a Comment