Thursday 2 April 2015

Rama Dasaratharama rama - Annamacharya Keerthanalu - Lyrics

rama dasaratha rama nija satya kama
namo namo kakuchsa rama

karunanidhi rama kausalyanamdana rama
parama purusha sItapati rama
saradhi bandhana rama savana rakshaka rama
guruthara ravivamsa kodanda rama

rama dasaratha rama...

danujaharana rama dasarathasutha rama
vinutamara sthotra vijaya rama
manujavatara rama mahanIya guna rama
anilaja priya rama ayodhya rama

rama dasaratha rama...

sulalitayasa rama sugreeva varada rama
kalusha ravana bhayankara rama
vilasita raghurama vedagochara rama
kalitha prathapa srI venkatagiri rama

rama dasaratha rama nija satya kama
namo namo kakuchsa rama
rama dasaratha rama...aaa...

2 comments:

  1. A beautiful song by Sri Balakrishna prasad of Annamaiya keerthana.
    Namo Venkatesya...

    ReplyDelete