Friday 29 May 2015

Parama Purusha Hari - Annamacharya Keertanalu

Paramapurusha hari parama paratpara
pararipu bhanjana paripurna namo namo
paramapurusha hari...

Kamalapati kamalanabha kamalasanavandya
kamalahita ananta koti ghanasamudayateja
kamalamalapatranethra kamalavairi varnagatra
kamalashatka yogiswarahrdayam theham namo namo

Paramapurusha hari parama paratpara
pararipu bhanjana paripurna namo namo
paramapurusha hari...

Jalanidhimathana jalanidhibandhana jaladhimadhya sayana
jaladhiyantaravihara machchakachchapayavatara
jalanidhijamata jalanidhisoshana jalanidhisaptakagamana
jalanidhikarunya namo teham jalanidhigambhira namo namo

Paramapurusha hari parama paratpara
pararipu bhanjana paripurna namo namo
paramapurusha hari...

Nagadhara nagaripunandita nagacharayuthapanatha
nagaparijatahara sarasapannagapati rajasayana
nagakulavijaya Sri Venkata naganayaka bhaktavidheya
nagadhirahamthe sarweswara narayana namo namo

Paramapurusha hari parama paratpara
pararipu bhanjana paripurna namo namo
paramapurusha hari...

No comments:

Post a Comment