Saturday 17 October 2015

Ananda Nilaya Prahlada Varada - Sri Annamyya Keerthana Lyrics

Aanaada nilaya prahlaada varadaa
bhaanu sasi naetra jaya prahlaada varadaa
Parama purusha nitya prahlaada varadaa
hari achyutaanamda prahlaada varadaa
paripoorna govimda prahlaada varadaa
bharita kalyaanaguna prahlaada varadaa
Bhavaroga samharana prahlaada varadaa
avirala kaesava prahlaada varadaa
pavamaana nuta keerti prahlaada varadaa
bhava pitaamaha vamdya prahlaada varadaa
Bala yukta narasimha prahlaada varadaa
lalita Sree Venkataadri prahlaada varadaa
phalita karunaarasa prahlaada varadaa
bali vamsa kaarana prahlaada varadaa 

No comments:

Post a Comment