Wednesday 18 November 2015

Dharunipatikini Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Dhaaruni patikini talabaalo bahu
daaraaratunaku talabaalo

Hemavarnunaku indiraapatiki
daamodarunaku talabaalo
saamajabhayarakshakunaku tulasee
dhaamunaku hariki talabaalo

Kaliki rukminiki kadutamakimchae
taladaivamunaku talabaalo
malasi satyabhaamaku pati pamkaja
dalanaetrunakunu talabaalo

Tiruvenkatamuna dinapendligala
tarunulapatikini talabaalo
iravuga baayaka imdiranuramuna
dhariyimchu hariki talabaalo

No comments:

Post a Comment