Tuesday 19 January 2016

Tinarani Konarani - Annamayya Sankeerthana Lyrics

Tinarani konarani devalokapu pandu
manasuna thalachite mariginche pandu

Pantakekki paalavelli pandina paalapandu
thonti gollethala movi donda pandu
antukonna meni chaaya alluneredupandu
muntisimhapugolla mundla pandu

Ichchala vedasastralu dechchina perita pandu
tachchina daityamari devadaru pandu
pachchidera merasina bamdiguruvimdapandu
yichchavalenanna vari yimtanamtipandu

Temmaga munulapali tiyyani chintapandu
themmala sirivalapu thenepandu
immula sri venkatadrinintinti mungiti pandu
kommala padaaruvela goppa maamidi pandu

1 comment: