Saturday 16 January 2016

Veggalamintha Vrudha Vrudha - Annamacharya Sankeerthana Lyrics

Veggalamimta vrtha vrtha
taggi parulato dainyamulela

Pemchaga pemchaga perigi nasalu
tumchaga tumchaga tolagunavi
kamchamu kudunu kattina kokayu
vamchanameniki valasinadimte

Tadavaga tadavaga tagili bamdhamu
viduvaga viduvaga vidunavi(di)
gudisalona nokakukkimamchamuna
vodalu sagamunaku vumdedidimte

Maravaga maravaga mayale yimta
muraharudalachite mokshamu
nirati SriVenkatanilayude kayapu-
garimela nilichina kanachimte

No comments:

Post a Comment