Monday 15 February 2016

Tegaka Paramunaku Annamacharya Keerthana Lyrics

Tegaka paramunaku teruvu ledu
pagayella viduvaka bhavamu podu

Kannulayedutanunna kamchanamu pai mamata
vunnamtatadavu mokshamonagudadu
annamutodi ruchula yalamata galadaka
pannina suj~nanamu padilamu gadu

Pakkanunna kamtala bhramagala kalamu
mikkili srihari bhakti merayaledu
vekkasapu samsaravidhi nunnamtatadavu
nikki paramadharmamu nilukada gadu

Chittamulopali palu chimtalu maninadaka
sattuga vairagyamu samakudadu
yittala Sri Venkatesu delina dasulakaite
hatti vaikumthapadavi appude kaladu 

No comments:

Post a Comment