Monday 12 September 2016

Kinna Jane Ham - Annamacharya Keerthana Lyrics

kinna jaanae ham kesavaatpara maho
sannutaakara mamaacharanaaya tasmai

vaedaamtavaedyaaya visvaroopaaya namo
aadimadhyaamtarahitaadhikaaya
bhaedaaya punarapyabhaedaaya namo namo
naadapriyaaya mama naadhaaya tasmai

paramapurushaaya bhavabamdha haranaaya namo
nirupamaanamdaaya nityaaya
duritadooraaya kalidoshavidhvastaaya
hariyachyutaaya mama aatmaaya tasmai

kaalaatmakaaya nijakarunaakaraaya namo
sree lalaamaakuchaasrita gunaaya
haelaamka sree vaemkataesaaya namonamo

No comments:

Post a Comment