Monday 12 December 2016

Anadi Jagamulu Annamacharya Keerthana Lyrics

anadi jagamulu anadi devudu
vinodamulu gani visukadu maya

putteti jivulu poyina jivulu
(pu)vottina jivulu unnaru
chutteru dinamulu suryachamdradulu
tetta( deruvunane tegadu kalamu

kaladu brahmayunu kalarimdradulu
kalavanekamulu karyamulu
phalabhogambulu paipainunnavi
kaliyu( garmamu (gadavaga ledu

srivemkatesudu chittamulo vede
bhavamu lopala bhakti yide
bhavimchi bratukuta prapannulu viride
yevala juchina yihame paramu

No comments:

Post a Comment