Saturday 17 December 2016

Anuchu Deva Gandharvaadulu Lyrics - Annamayya SamKeerthanalu

anuchu deva gamdharvadulu palikeru
kanaka kasipu nivu khamdimchevelanu

narasimha narasimha nanugavu nanugavu
hari hari naku naku nabhayamive
kariraksha kariraksha gatamairi danujulu
suranatha suranatha chudu mammu krpanu

devadeva vasudeva dikku nive maku maku
srivaksha srivaksha sevakulamu
bhuvanita natha natha podame nipratapamu
pavana pavana mammu palimchave

jaya jaya govimda saranuchochchemu niku
bhayahara bhayahara papamadage
dayato srivemkatesa tagili kachiti mammu
dayajudu dayajudu dasulamu nemu

No comments:

Post a Comment