Monday 9 January 2017

Adi Purusha Annamacharya Keerthana Lyrics

Adi purusha akhilantaranga
bhoodevata ramana bhogindra sayana

bhava padonidhi badabanala
bhava jeemoota prabhanjana
bhava parvata pralaya bhayada nirghata du
rbhava kala kootabhava bahu viswarupa

bhava ghora timira durbhava kala martanda
bhava bhadra matanga panchanana
bhava kamala bhava madhava rupa seshadri
bhavana venkata natha bhava roga vaidya

3 comments: