Saturday 7 April 2018

Ennadoko Sujnanamu Sankeerthana Lyrics - Annamacharya

Ennadoko sujnanamu yi yatmaku
kannu leditivi chuchi kalamu nittayanu

heyamulo sukhamu yemgililo sukhamu
kayamu nammikada kashtapadenu
payamulo chavulu papamulo chavulu
mayalu nammikada manasunittayanu

kallalonibaduku kasuvisapubaduku
kallari pranalu nammi kattupadenu
yelli neti talapu yimdriyala talapu
kolla samsaramugudi gunamunittayanu

amgadibette sirulu yalayimpulo sirulu
domgajivudu yitlane totrupadenu
amgapu srivemkatesudamtalo mannimchaganu
mumgilella mokshamaya muchchate yittayenu

No comments:

Post a Comment