Monday, 17 December 2018

Muddugare Yashoda - Annamacharya Sankeerthana Lyrics


Keerthana : Muddugare Yashoda
Raagam : Kuranji


pallavi
Muddu gare Yashoda mungita muthyamu veedu
Diddaraani mahimala Devaki suthudu

Charanam1:
Anthanintha gollethala arachethi manikyamu
Panthamaade Kamsuni pali vajramu
Kaanthula moodu lokala Garudapachhaapoosa
Chenthala malonunna Chinni Krishnudu

Charanam2:
rathikeli rukhminiki rangumovi pagadamu
mithi govardhanapu Gomedhikamu
sathamai Shankhachakrala sandula vaidhooryamu
gathiyai mammu gAche Kamalakshudu

Charanam3:
kalinguni thalalapai gappina pushyaragamu
yeleti Sri Venkatadri Indraneelamu
paalajalanidhilona bayani Divya ratnamu
baaluneevale dirige Padmanabhudu

Narayanathe Namo Namo - Annamayya Keerthana Lyrics


Song : Narayanathe
Ragam : behaag
Talam: Adi


Pallavi:
Narayanathe namo namo Bhava
Naarada sannutha namo namo

Charanam1:
Murahara bhavahara mukunda madhava
Garuda gamana pankajanabha
Parama purusha bhavabandha vimochana
Naramruga sharIra namo namo ..

Charanam2:
Jaladhi shayana ravicandra vilocana
Jalaruha bhavanutha charanayuga
Bhali bandhana gopavadhu vallabha
Nalinodharathe namo namo ..

Charanam3:
Adi deva sakalagama pujitha
Yadava kula mohanarupa
Vedodhara Sri venkatanayaka
Nada priyathe namo namo

Annamacharya Lyrics - Pidikita Talambrala Pendli Kuthuru

Keerthana : Pidikita Talambrala
Raagam : Sri Ragam


Pallavi:
pidikita thalambraala pendli koothuru kontha
pedamarane navvene pendli koothuru

Charanam1:
perugala javaraalee pendli koothuru
pedda peruna muthayala meda pendli koothuru
perantandla nadimi pendli koothuru
vibhu peru guchhu siggu pade pendli koothuru

Charanam2:
birudu pendamu vette pendli kuthuru nera
birudu magani kante pendli kuthuru
piruduri nappude pendlikuthuru pathi
perarechi nidivo pendlikuthuru

Charanam3:
pettene pedda thurumu pendli koothuru
nedu pettedu cheeralu katte pendli koothuru
gattigaa venkatapathi kougitanu
vadi nettina nidaanamaina pendli koothuru

Chudaramma Satulala Keerthana Lyrics - Annamacharya Sankeerthanalu

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

Sri maha lakshmi ata singaaralakemarudu
kamuni thalliyata chakkadanalake marudu
somuni thobuttuvata sompukalalake marudu
komalangi ee chudi kudutha nanchari

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

KalaSabdhi kuthurata gambhIralake marudu
talapaloka mathayata daya mari emarudu
jalajanivasiniyata challadanamemarudu
koladimeera I chudi kudutha nanchari

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

Amaravandithayata attI mahima emarudu
amRuthamu cuttamata anandalakemarudu
thamito Srivenkateshu thaane vacchi pemdlade
kaumera vayassu ee chudi kudutha nanchari

Chudaramma sathulala sobaana paadaramma
kudunnadhi pathi chudi kudutha nanchari

Listen Chudaramma Satulala Keerthana by Balakrishna Prasad 

Annamacharya Keerthana - Adivo Alladivo Sri Harivasamu Lyrics


Keerthana : Adivo Alladivo
Ragam : Madhyamavathi
Talam : Adi


Pallavi:
adivo alladivo shreeharivaasamu
padivela sheshula padagalamayamu

Charanam1:
ade venkataachala makhilonnathamu
adivo brahmaadula kapuroopamu
adivo nithya nivaasa makhilamunulaku
ade choodudu, ade mrokkudu
ade choodu dade mrokkudaanandamayamu

Charanam2:
chengatanalladivo sheshaachalamu
ninginunna devathala nijavaasamu
mungita nalladivo moolanunna dhanamu
bhangaaru sikharaala bahu brahmamayamu

Charanam3:
kaivalyapadamu venkatanagamadivo
shreevenkataapathiki sirulainavi
bhaavimpa sakala sampadaroopa madivo
paavanamulakella paavanamayamu

Friday, 2 November 2018

Okkade Antharyami - Annamacharya Keerthana Lyrics

Okkade antharyami vupakaari chepattu
thakkinavi yinniyunu thalapu rechedini

Yerugumi jivuda yimdriyalu sommu gavu
guriyai mayalalona gudinche vinthe
maravaku jivuda manasu cuttamu gadu
theragoppa asalane thippedi dinthe

Thelusuko jivuda dehamunu nammaradu
valasithe nundu bovu vannevantidi
thalachuko jivuda dhanamu danicha gadu
palulampatamulace barachedi dinthe

Sammathinchu jivuda samsara mokajada gadu
bimmati poddokajada penachu ninthe
yimmula srivemkatesu ditanimulame yintha
nemmi dane gatiyamte nityamau nimthe


ఒక్కడే అంతర్యామి వుపకారి చేపట్టు
తక్కినవి యిన్నియును తలపు రేచెడిని

యెఱుగుమీ జీవుడా యింద్రియాలు సొమ్ము గావు
గుఱియై మాయలలోన గూడించే వింతె
మఱవకు జీవుడా మనసు చుట్టము గాదు
తెఱగొప్ప ఆసలనే తిప్పెడి దింతె

తెలుసుకో జీవుడా దేహమును నమ్మరాదు
వలసితే నుండు బోవు వన్నెవంటిది
తలచుకో జీవుడా ధనము దనిచ్చ గాదు
పలులంపటములచే బరచెడి దింతె

సమ్మతించు జీవుడా సంసార మొకజాడ గాదు
బిమ్మటి పొద్దొకజాడ పెనచు నింతె
యిమ్ముల శ్రీవేంకటేశు డితనిమూలమే యింత
నెమ్మి దానే గతియంటే నిత్యమౌ నింతే 

Thursday, 1 November 2018

Okati Bolichina - Annamacharya Keerthana Lyrics

Okati bolichina verokati tocini
sakalamu bolicemu sudati simgaralu

Kaluvalu jakoralu gamdumilu damaralu
calimutaipu jippalu satikannulu
alalu nilamanulamdhakaramu megamu
nalupu rasivo nalinakshi thurumu

Jakkavalu nimmapamdlu sari buguttulu gomda
lekkuva marimiddelu yimti cannulu
cukkalu suravonnalu sudi vajrala gollu
akkara yenuga tomdalaramtle thodalu

Soga theegelu thundlu sudathi bahuvulide
chega chiguru lathika cheli padalu
yigati srivemkatesa yimti nivuramu mida
baaguga namari paidi patima bolinavi


ఒకటి బోలిచిన వేరొకటి తోచీని
సకలము బోలిచేము సుదతి సింగారాలు

కలువలు జకోరాలు గండుమీలు దామరలు
చలిముతైపు జిప్పలు సతికన్నులు
అలలు నీలమణులంధకారము మేఘము
నలుపు రాశివో నలినాక్షి తురుము

జక్కవలు నిమ్మపండ్లు సరి బూగుత్తులు గొండ
లెక్కువ మరిమిద్దెలు యింతి చన్నులు
చుక్కలు సురవొన్నలు సూది వజ్రాల గోళ్ళు
అక్కర యేనుగ తోండాలరంట్లే తొడలు

సోగ తీగెలు తూండ్లు సుదతి బాహువులిదె
చేగ చిగురు లత్తిక చెలి పాదాలు
యీగతి శ్రీవేంకటేశ యింతి నీవురము మీద
బాగుగ నమరి పైడి పతిమ బోలినవి