Thursday 1 March 2012

Vade Venkatadri Lyrics, Vasanta Raga Vade Venkatadri Annamayya Keerthana

Keerthana : Vade venkatadri
Raga : Vasanta
Tala : Adi 
Composer : Annamayya
Vade venkatadri mida vara deivamu
Podimito podalupe podavaina dehamu

Charanam1:
Okkokka roma kupananogi brahmanda
kotulu vikatilla velukonde venutaivamu
pakkanalu tanaloni podunalu lokalu
doddi padana golice dodda daivamu

Charanam2:
Sarusa shankha cakralu saribattiya
surula karagi padavesina gani deivamu
siri nuramuna nilpi shri venkateshudai
sharanagatulagace shatamaina deivamu

1 comment: