Saturday 17 September 2016

Kanakunti Mindaka - Annamacharya Sankeerthana Lyrics

kaanakunti mindaakaa kamti maadaku bodamu
kaaneelae amdukaemi kalavala maelayyaa iipallaviii

tomgi choochenade seeta toorupuna dammudaa
samgati chamdurudimte sati gaadayyaa

chemgata nae vedakagaa jaeri navvee joodaraadaa
ramgagu vennela limtae raamachamdra choodumaa iikaanaii

pomchi chaeta bilicheeni poda damda nade seeta
amchela deege imtae atu gaadayyaa

yemchanaela davvulanu yeligimchee vinaraadaa
pemchapu nemali gaani pilupu gaadayyaa iikaanaii

niluchumdi chooche nade nimdu golakulo seeta
kaluvalimtae aape gaadayyaa

kaliki sree vemkataadri gaagilimche nide nannu
talapulo naake ninnu dagilumdu nayyaa iikaanaii

No comments:

Post a Comment