Saturday, 10 September 2011

Lyrics Of Sri Annamacharya Keerthanas - Vinaro Bhagyamu


Ragam : Suddha Dhanyasi
Talam : Aadi
Keerthana : Vinaro Bhagyamu


Pallavi:
Vinaro bhagyamu vishnukatha
Venubalamidivo vishnu katha

Charanam1:
Adinundi sandhyadividhulalo
vedambayinadi vishnukatha
Nadincheenide naradadulache
veediveedhulane vishnukatha

Charanam2:
Vadalaka vedavyasulu nudivina
viditapavanamu vishnukatha
Sadanambainadi sankeerthanayai
vedakinachotane vishnukatha

Charanam3:
Golletalu challagonakoni chilukaga
vellaviriyaya vishnukatha
Yillide shree venkateshwarunamamu
velligolipenee vishnukatha

No comments:

Post a Comment